Compromís Biosphere

Som Biosphere i això implica un compromís amb el model de desenvolupament del nostre municipi, un model turístic més sostingut i responsable. Un model compromès amb els grans reptes de l’agenda 2030 i els 17 Objectius de desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides.

Ens hem compromès mitjançant aquesta adhesió a la millora contínua establint protocols i bones pràctiques d’atenció als turistes i visitants. A la millora ambiental i el foment de les bones pràctiques a les nostres instal·lacions, en els àmbits del consum energètic, la gestió de l’aigua o dels residus i a treballar per a l’acompliment dels objectius de desenvolupament sostenible en matèria laboral o protecció del patrimoni cultural. Volem contribuir a un creixement econòmic que fomenti uns pobles sostenibles i responsables per això, hem signat una declaració de desenvolupament responsable i un document sobre la política de turisme sostenible del nostre municipi.

Un any més els municipis de la Comarca del Bages segueixen adherit-se i renovant el compromís Biosphere mitjançant els seus establiments i serveis i per mitjà dels privats. L’ajuntament de Sant Salvador de Guardiola es va adherit per primera vegada l’any 2020 mitjançant l’equipament públic Punt d’Informació Turística La Sala. Aquest més de febrer del 2024 hem revalidat la renovació del compromís per un any més.